Uzaktan Öğretim

          Uzaktan Öğretim Faaliyetleri;
 • Tarsus Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile kurulmuştur.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı, Bahar Dönemi, Üniversitemizde 03.02.2020 tarihinde başlamıştır. 16.03.2020 tarihine kadar 6 hafta yüz yüze eğitim yapılmıştır.
 • 13.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda alınan karar gereğince ülkemizdeki bütün yükseköğretim kurumlarında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 hafta süreyle eğitime ara verilmiştir.
 • YÖK’ün 19.03.2020 tarihli ve 75850160-199-E.22344 sayılı “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazısına istinaden 20.03.2020 tarihinde yapılan Senato toplantısında tüm teorik ön lisans, lisans ve lisansüstü derslerin 23.03.2020 tarihinden itibaren 6 haftası yüzü yüze yapılmış olması nedeniyle 8 hafta uzaktan eğitim yoluyla senkron (eş zamanlı) veya asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde yapılmasına karar verilmiştir.
 • 06.04.2020 tarihli Senato toplantısında 6 hafta yüz yüze eğitim yapıldığı dikkate alınarak Akademik Takvim uzaktan eğitim uygulamasına uygun bir şekilde güncellenmiştir.
 • 06.04.2020 tarih Senato toplantısında sınav takviminin (Ara, Genel ve Bütünleme Sınavlarının ne zaman yapılacağının) yaşanan olağanüstü sürecin seyri çerçevesinde bilahare görüşülmesine karar verilmiştir. 
 • YÖK’ün 09.04.2020 tarihli 75850160-104.01.02.01-E.25893 sayılı “7+1 ve 3+1 eğitim uygulamaları” konulu yazısına istinaden Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği ile Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinde 7+1 eğitim modeli kapsamına yer alan İş Yeri Eğitimi dersinin işletmede uygulamalı eğitimin kazanımları ile öğrencilerin 6 hafta süreyle işletmelerde uygulamalı eğitim aldıkları dikkate alınarak, 2019-2020 Bahar dönemi için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde yapmaları hususunda 10.04.2020 tarihli Senato toplantısında karar alınmıştır.
 
· Senkron ve Asenkron Uygulamalar;
 • Önlisans, lisans ve lisansüstünde 2019-2020 eğitim-öğretim yılı, bahar yarıyılında okutulan tüm derslerin listesi çıkartılmıştır.
 • Teorik dersler belirlenmiştir.
 • Süreçle ilgili Öğrenci Bilgi Sistemi’nin senkron ve asenkron uygulamalara izin verecek şekilde düzenlenmesi ve ilgili uygulamaların (Google Classroom ve Google Hangouts Meet gibi) sisteme entegrasyonu sağlandı. 
 • Üniversitemizde 23.03.2020 tarihinde itibaren teorik derslerin tamamı “Google Classroom ve Google Hangouts Meet” aracılığıyla senkron ve asenkron şeklinde verilmektedir.
 • Senkron olarak verilen derslerde öğretim elemanları Google Hangouts Meet aracılığıyla öğrencilerle eşzamanlı olarak ders yapmaktadır. Öğrenciler bu dersleri daha sonra izleme olanağına sahiptir. Ayrıca öğretim elamanları Ders İzleme Formu (Syllabus)’ na göre ilgili haftanın konusu ile ilgili dokümanı (PPT, PDF, DOC, vb.) Google Classroom sistemine yüklemekte, Youtube veya YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri)’nda konuyla ilgili kaynak olması durumunda öğrenci buraya yönlendirilmektedir.
 • Asenkron olarak verilen derslerde öğretim elamanları Ders İzleme Formu (Syllabus)’na göre ilgili haftanın konusu ile ilgili dokümanı (PPT, PDF, DOC, vb.) Google Classroom sistemine yüklemekte, Youtube veya YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri)’nda konuyla ilgili kaynak olması durumunda öğrenci buraya yönlendirilmektedir.   
 • 7+1 eğitim modelini uygulayan Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Mühendisliği Bölümü ile Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin “İş Yeri Eğitimi” dersinin ilk 6 haftasını işyerinde staj (işletmede uygulamalı eğitimin kazanımları ile öğrencilerin işletmede eğitim aldıkları) yaparak geçirdiklerini de göz önünde bulundurularak geriye kalan 8 haftayı uzaktan öğretim yöntemiyle ders, ödev, proje, uygulama dosyası ve benzeri etkinlikler ile tamamlamasına karar verilmiş ve 13.04.2020 tarihinden itibaren bu derslerde “Google Classroom ve Google Hangouts Meet” aracılığıyla senkron ve asenkron şeklinde verilmektedir.   
 • Ayrıca uygulamalı olan dersler ile bir kısmı teorik olup bir kısmı uygulama içeren derslerin uygulama kısımları da 13.04.2020 tarihinden itibaren “Google Classroom ve Google Hangouts Meet” aracılığıyla senkron ve asenkron şeklinde verilmektedir.   
 • Senkron ve asenkron şekilde verilen derslerin önemli bir kısmında öğrencilere ödevler verilmekte, öğrencilerin ödevleri sisteme yüklenmesi istenmekte, ödevler öğretim elemanları tarafında incelenerek öğrencilere geri dönüş yapılmakta, öğrencilerin hangi konularda zorlandıkları tespit edilmektedir.
 
     Sınav Uygulamaları
 

     Öğretim Elemanlarına Verilen Online Eğitimler;
 • Üniversitemizde 23.03.2020 tarihinde başlayan uzaktan öğretim sürecine kadar 6 hafta yüz yüze eğitim yapılmış olması nedeniyle, her bir ders için daha önce anlatılan 6 haftalık dersin özeti ile ilgili sunu, ders notu, video ve benzeri ders materyallerinin hazırlanması ve sisteme yüklenmesi için öğretim elemanları bilgilendirilmiştir.
 • 7. Haftadan başlayarak her bir ders için ilgili öğretim elamanlarının haftalık slayt sunu (sesli/sessiz), ders notu (pdf/doc), video, ödev ve benzeri ders materyallerinin sisteme yüklenmesi ve öğrencilerin e-posta yoluyla bilgilendirilmesi istenmiştir.
 • Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sistemin nasıl işleyeceği ile ilgili bilgilendirme not ve videoları ile iş akış şemaları öğretim elemanlarıyla paylaşıldı.
 • Öğretim elemanlarına bilgilendirme toplantıları ve online eğitim süreçlerine ilişkin eğitim verildi.
 • Öğretim elamanları ve öğrencilere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından sürekli teknik destek verilmektedir. 
 
       Öğrencilere Yönelik Bilgilendirme ve Destek Çalışmaları;
 • Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sistemin nasıl işleyeceği ile ilgili bilgilendirme not ve videoları ile iş akış şemaları öğrencilerle paylaşıldı.
 • Her bir ders için dersin öğretim elamanının dahil olduğu ve öğrencilerin dahil olduğu bir e-posta grubu oluşturuldu. Derslerle ilgili tüm bilgilendirmeler bu e-posta grupları üzerinde yapıldı.
 • İnternet sayfası üzerinden duyuru, e-posta,  telefon mesajı (SMS), sosyal medya hesapları ve WhatsApp öğrenci grupları aracılığıyla öğrenciler uzaktan eğitim sistemine yönlendirildi. 
 • Öğrencilerin tarsus.edu.tr uzantılı e-posta adreslerini kullanarak sisteme giriş yapmaları sağlandı.
 • Uzaktan eğitim sisteminde (Google Classroom ve Google Hangouts Meet gibi) açılan her ders için öğrenci e-posta grupları oluşturuldu. Her dersle ilgili tüm açıklama ve duyuruların bu mail grubu üzerinde yapılması sağlandı.
 • Öğrenci işleri personeli ve akademik birimlerde öğrenci işlerinden sorumlu personele online eğitim süreçleri ile ilgili eğitimler verildi.
 • Sisteme girmekte sorun yaşayıp ilgili akademik birim veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına telefon veya mail yoluyla ulaşan öğrencilere teknik destek verildi.
 • YÖK tarafında koordine edilen ve tüm mobil operatörler tarafından üniversitelerdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB’lık ücretsiz  internet kullanımından öğrencilerimizin de yararlanması sağlandı.
 • Bu sürecin daha kolay anlaşılabilmesi, birinci elden bilgilendirme yapılması ve bu süreçte yapılması gerekenlerle ilgili olarak Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Aydın tarafından tüm personel ve öğrencilere yönelik süreçle ilgili mektup yazılarak, tüm personel ve öğrenci e-posta adreslerine gönderilmiştir. Ayrıca Üniversitemiz internet sayfasından yayınlanmıştır.
 • Öğrenciler YÖK dersleri platformunu kullanmaya teşvik edilmiştir.