Planlamalar

  • Salgın sonrasına yönelik olarak Üniversitemizde Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin kurulması planlanmaktadır.
  • İlk etapta 247 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 5. Maddesi'nin (ı) bendi kapsamındaki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, dersleri ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi planlanmaktadır.
  • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla verilmesi planlanan ve uzaktan eğitim yoluyla verilebilecek kursların, uzaktan eğitim yoluyla verilmesi teşvik edilecektir.
  • Tüm öğretim elamanlarına uzaktan eğitim yöntemlerine yönelik eğitim seminerlerinin yapılması planlanmaktadır.
  • Öğretim elamanlarının her dersle ilgili gönüllü olarak, haftada bir defa öğrencilerle dijital ortamda online olarak ders işlemesi, öğrencilerin sorularına cevap vermesi teşvik edilecektir. Böylece öğretim elamanları ile öğrencilerin dijital ortamı yadırgamaması, gerektiğinde dijital ortam materyale ve araçlarını en efektif bir şekilde kullanarak maksimum faydayı elde edebilmesi planlanmaktadır.
  • Benzer olağanüstü durumlarla karşılaşma ihtimaline karşılık programların ders planlarında bulunan tüm dersler için uzaktan eğitim materyallerinin hazırlanması planlanmaktadır. YÖK’ün açık bilim politikası kapsamında, hazırlanan tüm materyallerin Üniversitemizin internet sayfasından yayınlanması planlanmaktadır.
  • Tüm öğrencilerimize uzaktan eğitim yöntemine yönelik eğitim semineri verilmesi planlanmaktadır.  
  • Seminer, konferans vb. faaliyetlerin Webinarlar (İnternet üzerinden canlı video konferans), şeklinde yapılması planlanmaktadır.