Komisyon

YENİ KORONAVİRÜS SALGINI DANIŞMA KOMİSYONU
 
  Prof. Dr. Ali DERAN
Rektör Yardımcısı
Başkan
 
 
Prof. Dr. Mehmet İNCE
Uygulamalı Bilimler Fak. Dek. V.
Üye

Prof. Dr. Mustafa Kemal KÜLEKÇİ
Teknoloji Fakültesi Dek. V.
Üye
 

Prof. Dr. Kasım OCAKOĞLU
Havacılık ve Uzay Bil. Fak. Dek. V.
Üye
 

Doç. Dr. Osman Murat ÖZKENDİR
Lisansüstü Eğit. Enst. Müd. V.
Üye
 
Dr. Öğr. Üyesi Cenk KIRITOĞLU
Meslek Yüksekokulu Müdürü
Üye
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Banu BEYAZ SİPAHİ
Sağlık Hiz. MYO Müdürü
Üye

Prof. Dr. Mehmet İNCE
Genel Sekreter V.
Üye

Prof. Dr. Ali DERAN
Öğrenci İşleri Dai. Bşk. V.
Üye

Turhan Neşet KARA
Personel Dai. Bşk. V.
Üye

Prof. Dr. Mehmet İNCE
Sağlık Kültür ve Spor Dai. Bşk. V.
Üye

 

Prof. Dr. Mehmet İNCE
Kütüphane ve Dok. Dai. Bşk. V.
Üye
 

Fatih HAKLI
Strateji Geliştirme Dai. Bşk.
Üye
 

Dinçer ŞEN
İdari ve Mali İşler Dai. Bşk. V.
Üye